Wie zijn wij

Visie en missie

Het Levend Paardenmuseum De Hollandsche Manege brengt de klassieke paardrijkunst tot leven, beheert en koestert de traditie van het carrousel-rijden en geeft die door aan nieuwe generaties door zich als museum sterk te maken (belangstelling te wekken) voor het behoud, het beheer en de presentatie van de monumentale stadsmanege en alle eraan verbonden objecten en activiteiten.

Alle activiteiten hebben tot doel het bevorderen van belangstelling voor en het geven van inzicht in de klassieke rijkunst, en de geschiedenis, ontwikkeling en betekenis daarvan in relatie tot de geschiedenis van De Hollandsche Manege. Meer informatie? De verdere uitwerking hiervan voor de komende drie jaar kunt u nalezen in ons beleidsplan (2013-2016).

Al onze activiteiten voeren wij vanuit de waarden participatie, duurzaamheid en kwaliteit.

Onderwijs

Onze organisatie heeft als uitgangspunt een breed publiek kennis te laten maken met de wereld van het paard, het houden van paarden en de klassieke rijkunst. Door middel van tentoonstellingen, cursussen en workshops wordt hierover kennis aangeboden.

De coördinator is aanspreekpunt voor de informatievoorziening op het terrein van onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de onderwijsambities en de coördinatie van alle activiteiten binnen het onderwijs. Het zwaartepunt hiervan ligt in het basisonderwijs, daar het onderwerp interactie tussen mens en dier het beste aansluit bij de belevingswereld en geestelijke ontwikkeling van jongere kinderen.

Daarnaast biedt de organisatie mogelijkheden tot stages voor het Hoger en Middelbaar Onderwijs. Opleidingen in de richting van sportmanagement, culturele bedrijfsvoering en sociale historie vinden hier zeker aansluiting. Hiervoor kunt u contact opnemen met contact@levendpaardenmuseum.nl.

Museum & collectie

In het Levend Paardenmuseum vertellen we het verhaal van de wereld van het paard. Onderwerpen als de paardhouderij, de (klassieke) paardrijkunst en de historie van deze bijzondere stadsmanege. Als oudste, nog in gebruik zijnde, stadsmanege leent dit hippische monument zich uitstekend om lokale historie te delen met haar bezoekers. Naast het museumbezoek wordt de manege ook dagelijks bezocht door vele ruiters uit de stad en directe omgeving.

De Hollandsche Manege vormt als ingericht monument het belangrijkste object van de museale collectie. Daarnaast zijn er verhaal-ondersteunende objecten door de tijd heen verzameld. Momenteel hanteert het Levend Paardenmuseum een actief verzamelbeleid betreffende onderwerp-gerelateerde objecten bestaande uit:

  • historische rij-accessoires
  • historische afbeeldingen (foto’s, prenten en andere archivalia)
  • verhaal-ondersteunende objecten betreffende ‘de wereld van het paard’, ‘klassieke rijkunst’ en ‘de paardhouderij’.

De Organisatie

Het Levend Paardenmuseum ontplooit activiteiten waarmee het monument De Hollandsche Manege als cultureel erfgoed onder de aandacht wordt gebracht. Het gaat daarbij om de cultuurhistorische waarde van het pand, maar ook om de traditionele dressuuractiviteiten die de manege ook in de hippische wereld tot een bijzondere instelling maken.

Het Levend Paardenmuseum is een stichting. De missie van het Levend Paardenmuseum is de paardrijkunst en de wereld van het paard aan een zo’n breed mogelijk publiek te presenteren in zijn historische, monumentale omgeving: De Hollandsche Manege.

Het stichtingsbestuur laat zich daarbij adviseren door externe adviseurs. De organisatie is ingedeeld in vijf deelgebieden: Museumwinkel& Publiek, Educatie & Collectie, Gebouw & Technische Dienst, Activiteiten & Evenementen en Fondsenwerving & Verhuur. In totaal zijn ongeveer 20 mensen (betaald en onbetaald) aan het Levend Paardenmuseum verbonden.

 

organisatie overzicht het levend paarden museum

Bestuur en toezicht

Samenstelling Stichtingsbestuur
Charles France – voorzitter
Arnold Diemer – secretaris
Hessel Dik – penningmeester

Rooster vanaftreden en overzicht nevenfuncties bestuursleden Stichting Levend Paarden Museum Hollandsche Manege – juli 2019

Voor het financieel verslag 2019 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paarden Museum Financieel Verslag 2019

Voor het financieel verslag 2018 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paarden Museum Financieel Verslag 2018

Voor het financieel verslag 2017 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paarden Museum Financieel Verslag 2017

Voor het financieel verslag 2016 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paardenmuseum Financieel Verslag 2016

Voor het financieel verslag 2015 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paarden Museum Financieel Verslag 2015

Voor het financieel verslag 2014 van de Stichting Levend Paarden Museum kunt u klikken op de volgende link: Stichting Levend Paarden Museum Financieel Verslag 2014

Governance

Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege volgt een aantal richtlijnen voor het hanteren van goed, verantwoord en transparant bestuur. Met de oprichting in februari 2013 onderschrijft de stichting het bestuur-model, zoals beschreven in de Code Cultural Governance, pas toe of leg uit en past deze volledig toe.

Statuten van de Stichting Levend Paardenmuseum De Hollandsche Manege.

ANBI

Levend Paardenmuseum heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Comité van Aanbeveling

Het Levend Paardenmuseum heeft een aantal ambassadeurs bereid gevonden om zich aan de organisatie te verbinden. Er wordt hierbij gestreefd naar een evenwichtige combinatie tussen lokale, culturele en hippische boegbeelden.

Teamwork

Netwerken

We hebben de ambitie om in de komende jaren een internationaal netwerk van hippische monumenten c.q. organisaties om ons heen op te zetten. Door krachten te bundelen kunnen we van elkaar leren en gezamenlijke activiteiten opzetten.

Rijschool de Hollandsche Manege

De Hollandsche Manege is de oudste rijschool in Nederland. In 2011 heeft het nog haar 130 jarig jubileum gevierd. De geschiedenis gaat echter terug tot maar liefst 1744!

Dit pand herbergt een modern veelzijdig manegebedrijf waar iedereen welkom is. Paardrijden is er mogelijk van jong tot oud en van beginner tot gevorderde ruiter.

Kijk voor meer informatie hierover op www.dehollandschemanege.nl

Help ons mee

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures.

Stages

Ben je op zoek naar een stageplaats in een dynamische omgeving? Heb je een passie voor paarden en culturele historie? Dan is het Levend Paardenmuseum de plek voor jou. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de coördinator contact@levendpaardenmuseum.nl

Vrijwilligers

Levend Paardenmuseum is een jonge organisatie. Momenteel draait deze organisatie bijna geheel op vrijwillige inzet. Heeft u wat tijd over en draagt u de Hollandsche Manege een warm hart toe? Meldt u dan nu aan!

Wij zijn nog op zoek naar expertise op het gebied van fondsenwerving, winkelnering en publieksbegeleiding.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen naar contact@levendpaardenmuseum.nl met uw motivatie en een kort CV. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.