Steun ons

Maak van uw passie een gift!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de wens om het historische en culturele erfgoed van De Hollandsche Manege met meer mensen te delen.

Deze unieke stadsmanege is de plek waar paardenliefhebberij samenkomt met monumentale historie. Het pand werd in 1881 ontworpen door architect Dolf Van Gendt, ter vervanging van de oude stadsmanege uit 1744. Het is thans een unieke locatie waar wekelijks nog steeds 750 Amsterdamse ruiters rijles krijgen.

De nieuwe activiteiten worden ontwikkeld vanuit de invalshoeken participatie, duurzaamheid en kwaliteit. Ze houden direct verband met de wereld van het paard, de paarden-liefhebberij, de paardhouderij en het beoefenen van de (klassieke) rijkunst.

Het ontplooien van deze activiteiten is echter niet voldoende om dit stuk levende geschiedenis te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Daarom hebben wij uw gift hard nodig!

Het levend Paardenmuseum is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI Goed DoelANBI-status toegekend. Als schenker kunt u uw gift op uw fiscale jaarinkomen in mindering brengen waardoor het netto bedrag voor u veel lager uitvalt.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL36TRIO0197622437 t.n.v. Stichting Levend Paardenmuseum
De Hollandsche Manege.

Meer informatie kunt u vinden in de folder, op www.daargeefjeom.nl of u kunt contact opnemen met contact@levendpaardenmuseum.nl.

Alvast hartelijk dank!

Hollandsche Manege

Vriendenloterij

De Vriendenloterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn en werkt zo aan een gezonde en sportieve samenleving. Deelnemers van de loterij kunnen vriend worden van hun eigen club, vereniging of goed doel. Dit heet geoormerkt meespelen. Samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij valt de Vriendenloterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

Speel mee met de Vriendenloterij en steun het Levend Paardenmuseum.

Kijk voor meer informatie op www.vriendenloterij.nl