Living Horse Museum Amsterdam

Levend Paarden Museum Nederlands
Living Horse Museum English

De organisatie

Levend Paarden Museum - De Hollandsche Manege

Stichting

Het Levend Paardenmuseum is een stichting met een ANBI status. De missie van het Levend Paardenmuseum is om de paardrijkunst en de wereld van het paard aan een zo’n breed mogelijk publiek te presenteren in zijn historische, monumentale omgeving: De Hollandsche Manege.

Het stichtingsbestuur laat zich daarbij adviseren door externe adviseurs. De organisatie is ingedeeld in vijf deelgebieden:

  • Museumwinkel & Publiek
  • Educatie & Collectie
  • Gebouw & Technische  Dienst
  • Activiteiten & Evenementen
  • Fondsenwerving & Verhuur

In totaal zijn ongeveer 20 mensen (betaald en onbetaald) aan het Levend Paardenmuseum verbonden.

Stichting Levend Paarden Museum
Stichting Levend Paarden Museum
Organisatie overzicht

Samenstelling Stichtingsbestuur

Voorzitter: Joost van Gransberg
Secretaris: Elsbeth Bos
Penningmeester: Teun Teeuwissen
Op te vragen: Rooster van aftreden en overzicht nevenfuncties bestuursleden Stichting Levend Paarden Museum Hollandsche Manege – juli 2023.

Governance

Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege volgt een aantal richtlijnen voor het hanteren van goed, verantwoord en transparant bestuur. Met de oprichting in februari 2013 onderschrijft de stichting het bestuur-model – zoals beschreven in de Code Cultural Governance – en past deze volledig toe.

Financiële verslagen

Organisatie Levend Paarden Museum
Levend Paarden Museum Amsterdam Vondelpark

ANBI

Levend Paardenmuseum heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Comité van Aanbeveling

Het Levend Paardenmuseum heeft een aantal ambassadeurs bereid gevonden om zich aan de organisatie te verbinden. Er wordt hierbij gestreefd naar een evenwichtige combinatie tussen lokale, culturele en hippische boegbeelden.

Teamwork

We hebben de ambitie om in de komende jaren een internationaal netwerk van hippische monumenten c.q. organisaties om ons heen op te zetten. Door krachten te bundelen kunnen we van elkaar leren en gezamenlijke activiteiten opzetten.

Vrijwilligers

Het Levend Paardenmuseum draait bijna geheel op vrijwillige inzet. Heb je wat tijd over en draag je de Hollandsche Manege een warm hart toe? Meld je dan nu aan!

Stuur een mail naar contact@levendpaardenmuseum.nl.

Vondelstraat museum paarden museumplein
Historische trap fotoshoot
Rijbaan Hollandsche Manege

Missie en visie

De rijschool

Scroll naar boven
Levend Paarden Museum Amsterdam

Experience the enchantment of equestrian wonders at the Living Horse Museum Amsterdam!   > > >